Info

Permalink
Function
unknown function
First occurrence
2022-04-20
Last occurrence
2024-01-11
State
NEW
Components
ibus
Quality
-100

Statistics

Operating system Count
AlmaLinux 8.5 45
Architecture Count
x86_64 45
Executable Count
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 46
Related packages Count
ibus 45
 0:1.5.19-14.el8_5 45
cairo-gobject 32
 0:1.15.12-3.el8 32
dbus-libs 32
 1:1.12.8-14.el8 32
Show moreā€¦ (86)
dconf 32
 0:0.28.0-4.el8 32
adwaita-icon-theme 31
 0:3.28.0-2.el8 31
atk 31
 0:2.28.1-1.el8 31
at-spi2-atk 31
 0:2.26.2-1.el8 31
at-spi2-core 31
 0:2.28.0-1.el8 31
breeze-icon-theme 31
 0:5.88.0-1.el8 31
bzip2-libs 31
 0:1.0.6-26.el8 31
cairo 31
 0:1.15.12-3.el8 31
dejavu-sans-mono-fonts 31
 0:2.35-7.el8 31
expat 31
 0:2.2.5-4.el8 31
fontconfig 31
 0:2.13.1-4.el8 31
freetype 31
 0:2.9.1-4.el8_3.1 31
fribidi 31
 0:1.0.4-8.el8 31
gdk-pixbuf2 31
 0:2.36.12-5.el8 31
glib2 31
 0:2.56.4-156.el8 31
libpng 31
 2:1.6.34-5.el8 31
libselinux 31
 0:2.9-5.el8 31
libtasn1 31
 0:4.13-3.el8 31
libthai 31
 0:0.1.27-2.el8 31
libunistring 31
 0:0.9.9-3.el8 31
libuuid 31
 0:2.32.1-28.el8 31
libwayland-client 31
 0:1.19.0-1.el8 31
libwayland-cursor 31
 0:1.19.0-1.el8 31
libwayland-egl 31
 0:1.19.0-1.el8 31
xz-libs 31
 0:5.2.4-3.el8 31
zlib 31
 0:1.2.11-17.el8 31
glibc 30
 0:2.28-164.el8 30
glibc-all-langpacks 30
 0:2.28-164.el8 30
gmp 30
 1:6.1.2-10.el8 30
gnutls 30
 0:3.6.16-4.el8 30
google-noto-sans-fonts 30
 0:20161022-7.el8.1 30
graphite2 30
 0:1.3.10-10.el8 30
gtk3 30
 0:3.22.30-8.el8 30
harfbuzz 30
 0:1.7.5-3.el8 30
hicolor-icon-theme 30
 0:0.17-2.el8 30
ibus-libs 30
 0:1.5.19-14.el8_5 30
libblkid 30
 0:2.32.1-28.el8 30
libcap 30
 0:2.26-5.el8 30
libdatrie 30
 0:0.2.9-7.el8 30
libffi 30
 0:3.1-22.el8 30
libgcc 30
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 30
libgcrypt 30
 0:1.8.5-6.el8 30
libgpg-error 30
 0:1.31-1.el8 30
libidn2 30
 0:2.2.0-1.el8 30
libmount 30
 0:2.32.1-28.el8 30
libnotify 30
 0:0.7.7-5.el8 30
libX11 30
 0:1.6.8-5.el8 30
libXau 30
 0:1.0.9-3.el8 30
libxcb 30
 0:1.13.1-1.el8 30
libXcomposite 30
 0:0.4.4-14.el8 30
libXdamage 30
 0:1.1.4-14.el8 30
libXext 30
 0:1.3.4-1.el8 30
libXfixes 30
 0:5.0.3-7.el8 30
libXi 30
 0:1.7.10-1.el8 30
libXinerama 30
 0:1.1.4-1.el8 30
libxkbcommon 30
 0:0.9.1-1.el8 30
libXrandr 30
 0:1.5.2-1.el8 30
libXrender 30
 0:0.9.10-7.el8 30
lz4-libs 30
 0:1.8.3-3.el8_4 30
nettle 30
 0:3.4.1-7.el8 30
p11-kit 30
 0:0.23.22-1.el8 30
pango 30
 0:1.42.4-8.el8 30
pcre 30
 0:8.42-6.el8 30
pcre2 30
 0:10.32-2.el8 30
pixman 30
 0:0.38.4-1.el8 30
systemd-libs 30
 0:239-51.el8_5.3 30
libepoxy 29
 0:1.5.8-1.el8 29
libXcursor 29
 0:1.1.15-3.el8 29
libglvnd 14
 1:1.3.2-1.el8 14
libglvnd-glx 14
 1:1.3.2-1.el8 14
libstdc++ 12
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 12
elfutils-libelf 11
 0:0.185-1.el8 11
libdrm 11
 0:2.4.106-2.el8 11
libX11-xcb 11
 0:1.6.8-5.el8 11
libxshmfence 11
 0:1.3-2.el8 11
libXxf86vm 11
 0:1.1.4-9.el8 11
llvm-libs 11
 0:12.0.1-2.module_el8.5.0+2598+6a7729ff 11
mesa-dri-drivers 11
 0:21.1.5-1.el8 11
mesa-libGL 11
 0:21.1.5-1.el8 11
mesa-libglapi 11
 0:21.1.5-1.el8 11
ncurses-libs 11
 0:6.1-9.20180224.el8 11
dejavu-sans-fonts 8
 0:2.35-7.el8 8
kde-gtk-config 5
 0:5.23.3-1.el8 5
nvidia-x11-drv-libs 3
 0:470.103.01-1.el8_5.elrepo 3
sssd-client 1
 0:2.5.2-2.el8_5.4 1
sssd-common 1
 0:2.5.2-2.el8_5.4 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

Report backtrace

Complete report #83
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x53895
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
2
g_log_writer_default
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x5628c
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
3
g_log_structured_array
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x54517
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
4
g_log_structured_standard
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x54f12
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x65b8b
Build id: fa2706eee7350723c1bcef2c5d6dc1c9a3d58c62
-
6
gdk_x_error
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x72b33
Build id: fa2706eee7350723c1bcef2c5d6dc1c9a3d58c62
-
7
_XError
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x48a22
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
8
handle_error
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x458b7
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
9
handle_response
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x4595d
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
10
_XEventsQueued
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x4627d
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
11
XPending
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x37c57
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
12
gdk_event_source_check
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x6d059
Build id: fa2706eee7350723c1bcef2c5d6dc1c9a3d58c62
-
13
g_main_context_check
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4d709
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
14
g_main_context_iterate.isra.21
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4dc30
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
15
g_main_loop_run
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4e042
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
16
gtk_main
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x23fddd
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
17
application_main
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 0x11cb6
Build id: c63c799000e3fa5c88df173165a7c8fdb3b41044
-
18
main
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 0x10f94
Build id: c63c799000e3fa5c88df173165a7c8fdb3b41044
-