Crash in unknown function

Similar reports
Problem #110
Component
ibus
Last affected version
0:1.5.19-14.el8_5
Executable
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2022-07-15
Last occurrence
2022-10-12
Unique reports
3
Quality
-100

Statistics

Operating system Unique / Total count
AlmaLinux 8.5 3 / 3
Operating system Count
AlmaLinux 8.5 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
libxkbcommon 3
 0:0.9.1-1.el8 3
glibc 3
 0:2.28-164.el8 3
libXinerama 3
 0:1.1.4-1.el8 3
Show moreā€¦ (77)
libpng 3
 2:1.6.34-5.el8 3
p11-kit 3
 0:0.23.22-1.el8 3
libXi 3
 0:1.7.10-1.el8 3
libuuid 3
 0:2.32.1-28.el8 3
bzip2-libs 3
 0:1.0.6-26.el8 3
libX11 3
 0:1.6.8-5.el8 3
libblkid 3
 0:2.32.1-28.el8 3
libunistring 3
 0:0.9.9-3.el8 3
libwayland-cursor 3
 0:1.19.0-1.el8 3
libthai 3
 0:0.1.27-2.el8 3
cairo 3
 0:1.15.12-3.el8 3
atk 3
 0:2.28.1-1.el8 3
libwayland-egl 3
 0:1.19.0-1.el8 3
fribidi 3
 0:1.0.4-8.el8 3
xz-libs 3
 0:5.2.4-3.el8 3
graphite2 3
 0:1.3.10-10.el8 3
at-spi2-atk 3
 0:2.26.2-1.el8 3
libXdamage 3
 0:1.1.4-14.el8 3
zlib 3
 0:1.2.11-17.el8 3
pcre2 3
 0:10.32-2.el8 3
google-noto-sans-fonts 3
 0:20161022-7.el8.1 3
libepoxy 3
 0:1.5.8-1.el8 3
expat 3
 0:2.2.5-4.el8 3
gmp 3
 1:6.1.2-10.el8 3
cairo-gobject 3
 0:1.15.12-3.el8 3
freetype 3
 0:2.9.1-4.el8_3.1 3
gdk-pixbuf2 3
 0:2.36.12-5.el8 3
libcap 3
 0:2.26-5.el8 3
gnutls 3
 0:3.6.16-4.el8 3
libtasn1 3
 0:4.13-3.el8 3
libdatrie 3
 0:0.2.9-7.el8 3
pango 3
 0:1.42.4-8.el8 3
libselinux 3
 0:2.9-5.el8 3
glib2 3
 0:2.56.4-156.el8 3
nettle 3
 0:3.4.1-7.el8 3
libwayland-client 3
 0:1.19.0-1.el8 3
libXrandr 3
 0:1.5.2-1.el8 3
libmount 3
 0:2.32.1-28.el8 3
libXext 3
 0:1.3.4-1.el8 3
libXau 3
 0:1.0.9-3.el8 3
pcre 3
 0:8.42-6.el8 3
libXcursor 3
 0:1.1.15-3.el8 3
ibus 3
 0:1.5.19-14.el8_5 3
libXrender 3
 0:0.9.10-7.el8 3
fontconfig 3
 0:2.13.1-4.el8 3
libgcrypt 3
 0:1.8.5-6.el8 3
dbus-libs 3
 1:1.12.8-14.el8 3
at-spi2-core 3
 0:2.28.0-1.el8 3
libXfixes 3
 0:5.0.3-7.el8 3
glibc-all-langpacks 3
 0:2.28-164.el8 3
harfbuzz 3
 0:1.7.5-3.el8 3
libxcb 3
 0:1.13.1-1.el8 3
libgcc 3
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 3
libnotify 3
 0:0.7.7-5.el8 3
gtk3 3
 0:3.22.30-8.el8 3
libidn2 3
 0:2.2.0-1.el8 3
libgpg-error 3
 0:1.31-1.el8 3
lz4-libs 3
 0:1.8.3-3.el8_4 3
pixman 3
 0:0.38.4-1.el8 3
libXcomposite 3
 0:0.4.4-14.el8 3
ibus-libs 3
 0:1.5.19-14.el8_5 3
dconf 3
 0:0.28.0-4.el8 3
libffi 3
 0:3.1-22.el8 3
systemd-libs 3
 0:239-51.el8_5.3 3
elfutils-libelf 2
 0:0.185-1.el8 2
llvm-libs 2
 0:12.0.1-2.module_el8.5.0+2598+6a7729ff 2
mesa-libglapi 2
 0:21.1.5-1.el8 2
libglvnd 2
 1:1.3.2-1.el8 2
libX11-xcb 2
 0:1.6.8-5.el8 2
libstdc++ 2
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 2
libxshmfence 2
 0:1.3-2.el8 2
mesa-libGL 2
 0:21.1.5-1.el8 2
libglvnd-glx 2
 1:1.3.2-1.el8 2
ncurses-libs 2
 0:6.1-9.20180224.el8 2
libdrm 2
 0:2.4.106-2.el8 2
libXxf86vm 2
 0:1.1.4-9.el8 2
mesa-dri-drivers 2
 0:21.1.5-1.el8 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x53895
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
2
g_log_writer_default
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x5628c
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
3
g_log_structured_array
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x54517
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
4
g_log_structured_standard
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x54f12
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x65b8b
Build id: fa2706eee7350723c1bcef2c5d6dc1c9a3d58c62
-
6
gdk_x_error
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x72b33
Build id: fa2706eee7350723c1bcef2c5d6dc1c9a3d58c62
-
7
_XError
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x48a22
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
8
handle_error
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x458b7
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
9
handle_response
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x4595d
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
10
_XReply
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x468b0
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
11
XSync
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x420f1
Build id: eda01ffff8358d0dcf5c6d7f5d62534446ad8feb
-
12
gtk_plug_realize
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x3d57f5
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
13
gtk_tray_icon_realize
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x3daae7
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
14
g_closure_invoke
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x103bd
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
15
signal_emit_unlocked_R
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x23a94
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
16
g_signal_emit_valist
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x2ca56
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
17
g_signal_emit
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x2d093
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
18
gtk_widget_realize
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x39ec1a
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
19
gtk_window_show
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x3ac89d
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
20
g_closure_invoke
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x103bd
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
21
signal_emit_unlocked_R
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x23a94
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
22
g_signal_emit_valist
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x2ca56
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
23
g_signal_emit
/usr/lib64/libgobject-2.0.so.0.5600.4 0x2d093
Build id: 1603f399a0fdfd5a72aed5db51bc28564e4f5e0b
-
24
gtk_widget_show
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x398c26
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
25
panel_construct
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 0x2c86d
Build id: c63c799000e3fa5c88df173165a7c8fdb3b41044
-
26
_application_bus_name_acquired_cb_gd_bus_signal_callback
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 0x11334
Build id: c63c799000e3fa5c88df173165a7c8fdb3b41044
-
27
emit_signal_instance_in_idle_cb
/usr/lib64/libgio-2.0.so.0.5600.4 0xc2928
Build id: ae3f69b6371b838cb83d332363cdf58ac4e8d97d
-
28
g_idle_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4a27b
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
29
g_main_context_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4d95d
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
30
g_main_context_iterate.isra.21
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4dd18
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
31
g_main_loop_run
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4e042
Build id: ed735c04da7d71d7e43a5b3485dbe9d4112546aa
-
32
gtk_main
/usr/lib64/libgtk-3.so.0.2200.30 0x23fddd
Build id: f4a5d4c0da1a1b89c1c124ee73cd1e3547a88d56
-
33
application_main
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 0x11cb6
Build id: c63c799000e3fa5c88df173165a7c8fdb3b41044
-
34
main
/usr/libexec/ibus-ui-gtk3 0x10f94
Build id: c63c799000e3fa5c88df173165a7c8fdb3b41044
-