Crash in unknown function

Similar reports
Problem #141
Component
gdb
Last affected version
0:8.2-16.el8
Executable
/usr/libexec/gdb
Error name
SIGBUS 7
First occurrence
2022-08-03
Last occurrence
2022-08-03
Unique reports
2
Quality
-100

Statistics

Operating system Unique / Total count
AlmaLinux 8.5 2 / 2
Operating system Count
AlmaLinux 8.5 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
qt5-qtbase-gui 2
 0:5.15.2-3.el8 2
libbabeltrace 2
 0:1.5.4-3.el8 2
pcre2-utf16 2
 0:10.32-2.el8 2
Show moreā€¦ (104)
gnutls 2
 0:3.6.16-4.el8 2
vdk-opencv1.0 2
 0:1.0.1004-1.0.el8 2
libcap-ng 2
 0:0.7.11-1.el8 2
libxml2 2
 0:2.9.7-9.el8_4.2 2
rpm-libs 2
 0:4.14.3-19.el8_5.2 2
qt5-qtsvg 2
 0:5.15.2-3.el8 2
freetype 2
 0:2.9.1-4.el8_3.1 2
systemd-libs 2
 0:239-51.el8_5.3 2
qt5-qtwebengine 2
 0:5.15.6-1.el8.1 2
libtasn1 2
 0:4.13-3.el8 2
qt5-qtlocation 2
 0:5.15.2-2.el8 2
gc 2
 0:7.6.4-3.el8 2
dbus-libs 2
 1:1.12.8-14.el8 2
libxcrypt 2
 0:4.1.1-6.el8 2
python3-libs 2
 0:3.6.8-41.el8.alma 2
libstdc++ 2
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 2
libmount 2
 0:2.32.1-28.el8 2
glib2 2
 0:2.56.4-156.el8 2
net-snmp-libs 2
 1:5.8-22.el8 2
lcms2 2
 0:2.9-2.el8 2
re2 2
 0:20190801-1.el8 2
libacl 2
 0:2.2.53-1.el8 2
libdb 2
 0:5.3.28-42.el8_4 2
audit-libs 2
 0:3.0-0.17.20191104git1c2f876.el8 2
jasper-libs 2
 0:2.0.14-5.el8 2
mvs_base15.2 2
 0:15.2.1016-1.0.el8 2
lua-libs 2
 0:5.3.4-12.el8 2
pango 2
 0:1.42.4-8.el8 2
gtk2 2
 0:2.24.32-5.el8 2
atk 2
 0:2.28.1-1.el8 2
pixman 2
 0:0.38.4-1.el8 2
mpfr 2
 0:3.1.6-1.el8 2
nvidia-x11-drv-libs 2
 0:470.103.01-1.el8_5.elrepo 2
libblkid 2
 0:2.32.1-28.el8 2
alsa-lib 2
 0:1.2.5-4.el8 2
libipt 2
 0:1.6.1-8.el8 2
expat 2
 0:2.2.5-4.el8 2
elfutils-libelf 2
 0:0.185-1.el8 2
pcre 2
 0:8.42-6.el8 2
elfutils-libs 2
 0:0.185-1.el8 2
tesseract 2
 0:4.1.1-2.el8 2
qt5-qtbase 2
 0:5.15.2-3.el8 2
libunistring 2
 0:0.9.9-3.el8 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.10-9.el8 2
libcom_err 2
 0:1.45.6-2.el8 2
elfutils-debuginfod-client 2
 0:0.185-1.el8 2
libzstd 2
 0:1.4.4-1.el8 2
libwebp 2
 0:1.0.0-5.el8 2
guile 2
 5:2.0.14-7.el8 2
ncurses-libs 2
 0:6.1-9.20180224.el8 2
libnghttp2 2
 0:1.33.0-3.el8_2.1 2
libssh 2
 0:0.9.4-3.el8 2
brotli 2
 0:1.0.6-3.el8 2
qt5-qtdeclarative 2
 0:5.15.2-2.el8 2
libicu 2
 0:60.3-2.el8_1 2
krb5-libs 2
 0:1.18.2-14.el8 2
pylon 2
 0:5.0.1-4.1 2
libtiff 2
 0:4.0.9-20.el8 2
gmp 2
 1:6.1.2-10.el8 2
pcre2 2
 0:10.32-2.el8 2
libgcrypt 2
 0:1.8.5-6.el8 2
harfbuzz 2
 0:1.7.5-3.el8 2
glibc 2
 0:2.28-164.el8 2
p11-kit 2
 0:0.23.22-1.el8 2
libffi 2
 0:3.1-22.el8 2
OpenEXR-libs 2
 0:2.2.0-12.el8 2
libattr 2
 0:2.4.48-3.el8 2
popt 2
 0:1.18-1.el8 2
libidn2 2
 0:2.2.0-1.el8 2
readline 2
 0:7.0-10.el8 2
libatomic_ops 2
 0:7.6.2-3.el8 2
libgomp 2
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 2
libX11 2
 0:1.6.8-5.el8 2
cairo 2
 0:1.15.12-3.el8 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.6-25.el8 2
fontconfig 2
 0:2.13.1-4.el8 2
nspr 2
 0:4.32.0-1.el8_4 2
glibc-all-langpacks 2
 0:2.28-164.el8 2
postgresql12-libs 2
 0:12.10-1PGDG.rhel8 2
leptonica 2
 0:1.76.0-2.el8 2
libselinux 2
 0:2.9-5.el8 2
openldap 2
 0:2.4.46-18.el8 2
libmng 2
 0:2.0.3-7.el8 2
libevent 2
 0:2.1.8-5.el8 2
libuuid 2
 0:2.32.1-28.el8 2
libpsl 2
 0:0.20.2-6.el8 2
libcap 2
 0:2.26-5.el8 2
sqlite-libs 2
 0:3.26.0-15.el8 2
cyrus-sasl-lib 2
 0:2.1.27-6.el8_5 2
libgcc 2
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 2
libpng 2
 2:1.6.34-5.el8 2
libjpeg-turbo 2
 0:1.5.3-12.el8 2
libxcb 2
 0:1.13.1-1.el8 2
xz-libs 2
 0:5.2.4-3.el8 2
libxkbcommon 2
 0:0.9.1-1.el8 2
gdb-headless 2
 0:8.2-16.el8 2
nettle 2
 0:3.4.1-7.el8 2
libcurl 2
 0:7.61.1-22.el8 2
nss 2
 0:3.67.0-7.el8_5 2
kf5-karchive 2
 0:5.88.0-1.el8 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-26.el8 2
zlib 2
 0:1.2.11-17.el8 2
protobuf 2
 0:3.5.0-13.el8 2
openssl-libs 2
 1:1.1.1k-5.el8_5 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
bfd_demangle
/usr/libexec/gdb 0x552dc5
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
2
gdb_demangle(char const*, int)
/usr/libexec/gdb 0x350ecd
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
3
fprintf_symbol_filtered(ui_file*, char const*, language, int)
/usr/libexec/gdb 0x4f8773
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
4
print_frame_arg(frame_arg const*)
/usr/libexec/gdb 0x4929f9
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
5
print_frame_args(symbol*, frame_info*, int, ui_file*)
/usr/libexec/gdb 0x493703
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
6
print_frame_info(frame_info*, int, print_what, int, int)
/usr/libexec/gdb 0x4942c1
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
7
print_stack_frame(frame_info*, int, print_what, int)
/usr/libexec/gdb 0x4948ca
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
8
core_target_open(char const*, int)
/usr/libexec/gdb 0x34d12e
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
9
catch_command_errors(void (*)(char const*, int), char const*, int)
/usr/libexec/gdb 0x419208
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
10
gdb_main(captured_main_args*)
/usr/libexec/gdb 0x41a53d
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-
11
main
/usr/libexec/gdb 0x15d2ff
Build id: 5d8e13e6266214e7d83de76c6def6d7d36ae3f02
-