Crash in unknown function

Similar reports
Problem #18
Component
setroubleshoot
Last affected version
0:3.3.24-4.el8
Executable
/usr/libexec/platform-python3.6
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2021-04-11
Last occurrence
2022-08-16
Unique reports
5
Quality
-100

Graphs

Statistics

Operating system Unique / Total count
AlmaLinux 8.3 1 / 1
AlmaLinux 8.5 5 / 9
Operating system Count
AlmaLinux 8.5 9
AlmaLinux 8.3 1
Architecture Count
x86_64 10
Related packages Count
setroubleshoot 11
 0:3.3.24-4.el8 10
 0:3.3.24-1.el8 1
python3-libselinux 9
 0:2.9-5.el8 8
 0:2.9-4.el8_3 1
openssl-libs 9
 1:1.1.1k-6.el8_5 6
 1:1.1.1k-5.el8_5 2
 1:1.1.1g-15.el8_3 1
Show moreā€¦ (89)
libgcrypt 9
 0:1.8.5-6.el8 8
 0:1.8.5-4.el8 1
libX11 9
 0:1.6.8-5.el8 8
 0:1.6.8-3.el8 1
libxkbcommon 9
 0:0.9.1-1.el8 9
xz-libs 9
 0:5.2.4-3.el8 9
libXrandr 9
 0:1.5.2-1.el8 9
libwayland-egl 9
 0:1.19.0-1.el8 8
 0:1.17.0-1.el8 1
nettle 9
 0:3.4.1-7.el8 8
 0:3.4.1-2.el8 1
libXi 9
 0:1.7.10-1.el8 9
glibc-all-langpacks 9
 0:2.28-164.el8_5.3 7
 0:2.28-164.el8 1
 0:2.28-127.el8_3.2 1
libxml2 9
 0:2.9.7-12.el8_5 7
 0:2.9.7-8.el8 1
 0:2.9.7-9.el8_4.2 1
libXau 9
 0:1.0.9-3.el8 9
zlib 9
 0:1.2.11-17.el8 8
 0:1.2.11-16.2.el8_3 1
systemd-libs 9
 0:239-51.el8_5.5 7
 0:239-51.el8_5.3 1
 0:239-41.el8_3.2 1
libXdamage 9
 0:1.1.4-14.el8 9
lz4-libs 9
 0:1.8.3-3.el8_4 8
 0:1.8.3-2.el8 1
libnotify 9
 0:0.7.7-5.el8 9
libunistring 9
 0:0.9.9-3.el8 9
pango 9
 0:1.42.4-8.el8 8
 0:1.42.4-6.el8 1
pcre2 9
 0:10.32-2.el8 9
libblkid 9
 0:2.32.1-28.el8 8
 0:2.32.1-24.el8 1
bzip2-libs 9
 0:1.0.6-26.el8 9
atk 9
 0:2.28.1-1.el8 9
libXcursor 9
 0:1.1.15-3.el8 9
gmp 9
 1:6.1.2-10.el8 9
p11-kit 9
 0:0.23.22-1.el8 8
 0:0.23.14-5.el8_0 1
glib2 9
 0:2.56.4-156.el8 8
 0:2.56.4-8.el8 1
fontconfig 9
 0:2.13.1-4.el8 8
 0:2.13.1-3.el8 1
expat 9
 0:2.2.5-4.el8_5.3 7
 0:2.2.5-4.el8 2
platform-python 9
 0:3.6.8-41.el8.alma 8
 0:3.6.8-31.el8.alma 1
libidn2 9
 0:2.2.0-1.el8 9
gnutls 9
 0:3.6.16-4.el8 8
 0:3.6.14-7.el8_3 1
freetype 9
 0:2.9.1-4.el8_3.1 9
libXrender 9
 0:0.9.10-7.el8 9
python3-gobject-base 9
 0:3.28.3-2.el8 9
libcap 9
 0:2.26-5.el8 8
 0:2.26-4.el8 1
libmount 9
 0:2.32.1-28.el8 8
 0:2.32.1-24.el8 1
libdatrie 9
 0:0.2.9-7.el8 9
gdk-pixbuf2 9
 0:2.36.12-5.el8 9
libxcb 9
 0:1.13.1-1.el8 9
gvfs-client 9
 0:1.36.2-11.el8 8
 0:1.36.2-10.el8 1
libffi 9
 0:3.1-22.el8 9
at-spi2-core 9
 0:2.28.0-1.el8 9
libepoxy 9
 0:1.5.8-1.el8 8
 0:1.5.3-1.el8 1
python3-libs 9
 0:3.6.8-41.el8.alma 8
 0:3.6.8-31.el8.alma 1
pixman 9
 0:0.38.4-1.el8 9
glibc 9
 0:2.28-164.el8_5.3 7
 0:2.28-164.el8 1
 0:2.28-127.el8_3.2 1
libXcomposite 9
 0:0.4.4-14.el8 9
libXfixes 9
 0:5.0.3-7.el8 9
gtk3 9
 0:3.22.30-8.el8 8
 0:3.22.30-6.el8 1
gobject-introspection 9
 0:1.56.1-1.el8 9
fribidi 9
 0:1.0.4-8.el8 9
libcroco 9
 0:0.6.12-4.el8_2.1 9
libpng 9
 2:1.6.34-5.el8 9
libXinerama 9
 0:1.1.4-1.el8 9
cairo 9
 0:1.15.12-3.el8 9
libselinux 9
 0:2.9-5.el8 8
 0:2.9-4.el8_3 1
dbus-libs 9
 1:1.12.8-14.el8 8
 1:1.12.8-12.el8_3 1
libthai 9
 0:0.1.27-2.el8 9
cairo-gobject 9
 0:1.15.12-3.el8 9
libgpg-error 9
 0:1.31-1.el8 9
libXext 9
 0:1.3.4-1.el8 9
harfbuzz 9
 0:1.7.5-3.el8 9
graphite2 9
 0:1.3.10-10.el8 9
librsvg2 9
 0:2.42.7-4.el8 9
libgcc 9
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 8
 0:8.3.1-5.1.el8.alma 1
pcre 9
 0:8.42-6.el8 8
 0:8.42-4.el8 1
libuuid 8
 0:2.32.1-28.el8 7
 0:2.32.1-24.el8 1
libtasn1 8
 0:4.13-3.el8 8
libwayland-client 8
 0:1.19.0-1.el8 7
 0:1.17.0-1.el8 1
libwayland-cursor 8
 0:1.19.0-1.el8 7
 0:1.17.0-1.el8 1
google-noto-sans-fonts 8
 0:20161022-7.el8.1 8
at-spi2-atk 8
 0:2.26.2-1.el8 8
kde-gtk-config 8
 0:5.23.3-1.el8 8
libstdc++ 7
 0:8.5.0-4.el8_5.alma 7
libxshmfence 1
 0:1.3-2.el8 1
elfutils-libelf 1
 0:0.185-1.el8 1
sssd-client 1
 0:2.5.2-2.el8_5.4 1
libglvnd 1
 1:1.3.2-1.el8 1
ncurses-libs 1
 0:6.1-9.20180224.el8 1
mesa-libGL 1
 0:21.1.5-1.el8 1
libdrm 1
 0:2.4.106-2.el8 1
libX11-xcb 1
 0:1.6.8-5.el8 1
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.35-6.el8 1
libglvnd-glx 1
 1:1.3.2-1.el8 1
libXxf86vm 1
 0:1.1.4-9.el8 1
sssd-common 1
 0:2.5.2-2.el8_5.4 1
mesa-dri-drivers 1
 0:21.1.5-1.el8 1
llvm-libs 1
 0:12.0.1-2.module_el8.5.0+2598+6a7729ff 1
mesa-libglapi 1
 0:21.1.5-1.el8 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x535c5
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
2
g_log_writer_default
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x55fbc
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
3
g_log_structured_array
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x54247
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
4
g_log_structured_standard
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x54c42
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
5
_gdk_x11_display_error_event
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x65bbb
Build id: e8afc13b66ffc63115d64c64d3b64e694f8a987e
-
6
gdk_x_error
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x72b63
Build id: e8afc13b66ffc63115d64c64d3b64e694f8a987e
-
7
_XError
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x489a2
Build id: b23dad0c276c2035f49b9b84fb5784c94c8e74d5
-
8
handle_error
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x45837
Build id: b23dad0c276c2035f49b9b84fb5784c94c8e74d5
-
9
handle_response
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x458dd
Build id: b23dad0c276c2035f49b9b84fb5784c94c8e74d5
-
10
_XEventsQueued
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x461fd
Build id: b23dad0c276c2035f49b9b84fb5784c94c8e74d5
-
11
XPending
/usr/lib64/libX11.so.6.3.0 0x37cb7
Build id: b23dad0c276c2035f49b9b84fb5784c94c8e74d5
-
12
gdk_event_source_check
/usr/lib64/libgdk-3.so.0.2200.30 0x6d089
Build id: e8afc13b66ffc63115d64c64d3b64e694f8a987e
-
13
g_main_context_check
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4d3d1
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
14
g_main_context_iterate.isra.21
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4d960
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
15
g_main_loop_run
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4dd72
Build id: c867f5ec422dccfdf4f0efb439d6545e10b9d34c
-
16
ffi_call_unix64
/usr/lib64/libffi.so.6.0.2 0x609e
Build id: b0f4a5a01e24ddb686caae52b0c74f8a4f704a0f
-
17
ffi_call
/usr/lib64/libffi.so.6.0.2 0x5a4f
Build id: b0f4a5a01e24ddb686caae52b0c74f8a4f704a0f
-
18
pygi_invoke_c_callable
/usr/lib64/python3.6/site-packages/gi/_gi.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so 0x2f505
Build id: b1be315e5e5d81fbe9fcb588e381b820551f81c1
-
19
pygi_function_cache_invoke
/usr/lib64/python3.6/site-packages/gi/_gi.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so 0x3100c
Build id: b1be315e5e5d81fbe9fcb588e381b820551f81c1
-
20
_callable_info_call
/usr/lib64/python3.6/site-packages/gi/_gi.cpython-36m-x86_64-linux-gnu.so 0x24a63
Build id: b1be315e5e5d81fbe9fcb588e381b820551f81c1
-
21
_PyObject_FastCallKeywords
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x19cd9b
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
22
call_function
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x19d766
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
23
_PyEval_EvalFrameDefault
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x19e268
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
24
_PyEval_EvalCodeWithName
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0xfa506
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
25
fast_function
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x17a280
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
26
call_function
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x19d627
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
27
_PyEval_EvalFrameDefault
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x19e268
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
28
_PyEval_EvalCodeWithName
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0xf9b94
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
29
PyEval_EvalCode
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0xfaf33
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
30
run_mod
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0x209992
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
31
PyRun_FileExFlags
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0xda338
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
32
PyRun_SimpleFileExFlags
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0xdf44d
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
33
Py_Main.cold.3362
/usr/lib64/libpython3.6m.so.1.0 0xdfd9c
Build id: d28a6e7c19392f8fd1b20f6a618b9e581d95917a
-
34
main
/usr/libexec/platform-python3.6 0xc26
Build id: 37d0c47dcd4938665fe54a9aa4574e7736ef3545
-