Crash in unknown function

Similar reports
Problem #297
Component
nautilus
Last affected version
0:3.28.1-21.el8
Executable
/usr/bin/nautilus
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2023-04-30
Last occurrence
2023-04-30
Unique reports
1
Quality
-100
Associate bug
If you don't consider this report useful, you can archive it and it won't be displayed on reports dashboard.

Statistics

Operating system Unique / Total count
AlmaLinux 8.7 1 / 2
Operating system Count
AlmaLinux 8.7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
libuuid 2
 0:2.32.1-39.el8_7 2
json-glib 2
 0:1.4.4-1.el8 2
freetype 2
 0:2.9.1-9.el8 2
Show moreā€¦ (102)
p11-kit 2
 0:0.23.22-1.el8 2
adwaita-icon-theme 2
 0:3.28.0-3.el8 2
libepoxy 2
 0:1.5.8-1.el8 2
glib2 2
 0:2.56.4-159.el8 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-7.el8 2
libwayland-cursor 2
 0:1.19.0-1.el8 2
libX11 2
 0:1.6.8-5.el8 2
atk 2
 0:2.28.1-1.el8 2
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-18.el8 2
libwayland-client 2
 0:1.19.0-1.el8 2
sqlite-libs 2
 0:3.26.0-17.el8_7 2
pixman 2
 0:0.38.4-2.el8 2
nettle 2
 0:3.4.1-7.el8 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.17-2.el8 2
at-spi2-atk 2
 0:2.26.2-1.el8 2
libseccomp 2
 0:2.5.2-1.el8 2
libblkid 2
 0:2.32.1-39.el8_7 2
libXau 2
 0:1.0.9-3.el8 2
xz-libs 2
 0:5.2.4-4.el8_6 2
libXrandr 2
 0:1.5.2-1.el8 2
orc 2
 0:0.4.28-3.el8 2
libXinerama 2
 0:1.1.4-1.el8 2
libcroco 2
 0:0.6.12-4.el8_2.1 2
graphite2 2
 0:1.3.10-10.el8 2
keyutils-libs 2
 0:1.5.10-9.el8 2
libacl 2
 0:2.2.53-1.el8 2
fribidi 2
 0:1.0.4-9.el8 2
libmount 2
 0:2.32.1-39.el8_7 2
gnutls 2
 0:3.6.16-6.el8_7 2
libarchive 2
 0:3.3.3-4.el8 2
libcanberra 2
 0:0.30-18.el8 2
gnome-desktop3 2
 0:3.32.2-1.el8 2
libgcc 2
 0:8.5.0-16.el8_7.alma 2
evince-nautilus 2
 0:3.28.4-16.el8 2
openssl-libs 2
 1:1.1.1k-9.el8_7 2
libffi 2
 0:3.1-23.el8 2
libattr 2
 0:2.4.48-3.el8 2
zlib 2
 0:1.2.11-21.el8_7 2
libvorbis 2
 1:1.3.6-2.el8 2
gstreamer1-plugins-base 2
 0:1.16.1-2.el8 2
libidn2 2
 0:2.2.0-1.el8 2
krb5-libs 2
 0:1.18.2-22.el8_7 2
cairo 2
 0:1.15.12-6.el8 2
dbus-libs 2
 1:1.12.8-23.el8_7.1 2
tracker 2
 0:2.1.5-2.el8 2
libdatrie 2
 0:0.2.9-7.el8 2
libXext 2
 0:1.3.4-1.el8 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-26.el8 2
totem-nautilus 2
 1:3.26.2-1.el8 2
libtdb 2
 0:1.4.6-1.el8 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.1.12-6.el8 2
libstdc++ 2
 0:8.5.0-16.el8_7.alma 2
gstreamer1 2
 0:1.16.1-2.el8 2
evince-libs 2
 0:3.28.4-16.el8 2
libxml2 2
 0:2.9.7-15.el8_7.1 2
gnome-terminal-nautilus 2
 0:3.28.3-3.el8 2
at-spi2-core 2
 0:2.28.0-1.el8 2
gtk3 2
 0:3.22.30-11.el8 2
libsoup 2
 0:2.62.3-2.el8 2
libpng 2
 2:1.6.34-5.el8 2
libcap 2
 0:2.48-4.el8 2
systemd-libs 2
 0:239-68.el8_7.4 2
libXi 2
 0:1.7.10-1.el8 2
gmp 2
 1:6.1.2-10.el8 2
fontconfig 2
 0:2.13.1-4.el8 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.6-25.el8 2
pcre 2
 0:8.42-6.el8 2
gnome-autoar 2
 0:0.2.3-2.el8 2
lz4-libs 2
 0:1.8.3-3.el8_4 2
harfbuzz 2
 0:1.7.5-3.el8 2
libXcursor 2
 0:1.1.15-3.el8 2
libselinux 2
 0:2.9-6.el8 2
glibc-all-langpacks 2
 0:2.28-211.el8 2
libogg 2
 2:1.3.2-10.el8 2
cairo-gobject 2
 0:1.15.12-6.el8 2
libunistring 2
 0:0.9.9-3.el8 2
libgexiv2 2
 0:0.10.8-4.el8 2
gdk-pixbuf2 2
 0:2.36.12-5.el8 2
libgpg-error 2
 0:1.31-1.el8 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-14.el8 2
libicu 2
 0:60.3-2.el8_1 2
libgcrypt 2
 0:1.8.5-7.el8_6 2
libxcb 2
 0:1.13.1-1.el8 2
libtasn1 2
 0:4.13-4.el8_7 2
libxkbcommon 2
 0:0.9.1-1.el8 2
gvfs-client 2
 0:1.36.2-14.el8 2
libXrender 2
 0:0.9.10-7.el8 2
libzstd 2
 0:1.4.4-1.el8 2
libwayland-egl 2
 0:1.19.0-1.el8 2
libcom_err 2
 0:1.45.6-5.el8 2
expat 2
 0:2.2.5-10.el8_7.1 2
abattis-cantarell-fonts 2
 0:0.0.25-6.el8 2
pcre2 2
 0:10.32-3.el8_6 2
pango 2
 0:1.42.4-8.el8 2
libXdamage 2
 0:1.1.4-14.el8 2
dconf 2
 0:0.28.0-4.el8 2
libthai 2
 0:0.1.27-2.el8 2
glibc 2
 0:2.28-211.el8 2
nautilus 2
 0:3.28.1-21.el8 2
librsvg2 2
 0:2.42.7-4.el8 2
compat-exiv2-026 2
 0:0.26-7.el8 2
nautilus-extensions 2
 0:3.28.1-21.el8 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/usr/lib64/libc-2.28.so 0x4eaff
Build id: d18afae5244bc9c85026bd7d64b276d51b452d93
-
2
abort
/usr/lib64/libc-2.28.so 0x21ea5
Build id: d18afae5244bc9c85026bd7d64b276d51b452d93
-
3
g_assertion_message_expr.cold.16
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x1c123
Build id: 1d827a7fe5e33536cf35b8c8c86c94ae80dd4a92
-
4
g_assertion_message_expr
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x7520e
Build id: 1d827a7fe5e33536cf35b8c8c86c94ae80dd4a92
-
5
idle_callback
/usr/bin/nautilus 0x96c58
Build id: 0c010c1afad5dd90c6614ae96062425f5ff62e2f
-
6
g_idle_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x49d2b
Build id: 1d827a7fe5e33536cf35b8c8c86c94ae80dd4a92
-
7
g_main_context_dispatch
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4d95d
Build id: 1d827a7fe5e33536cf35b8c8c86c94ae80dd4a92
-
8
g_main_context_iterate.isra.20
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4dd18
Build id: 1d827a7fe5e33536cf35b8c8c86c94ae80dd4a92
-
9
g_main_context_iteration
/usr/lib64/libglib-2.0.so.0.5600.4 0x4ddb0
Build id: 1d827a7fe5e33536cf35b8c8c86c94ae80dd4a92
-
10
g_application_run
/usr/lib64/libgio-2.0.so.0.5600.4 0xaa0cd
Build id: d9b4aa37f47ec044903503d7034f87cd98c202ce
-
11
main
/usr/bin/nautilus 0x519b4
Build id: 0c010c1afad5dd90c6614ae96062425f5ff62e2f
-